سفره عقد

یکی از چند سفره ایرانی سفره عقد است که قبل از عروسی به عنوان یک تبریک گسترده میشود تا صیغه عقد جاری شود.
در بیشتر شهرهای ایران پهن کردن این سفره مرسوم است و تمام اجزا ان نمادی خاص و ارزویی شیرین برای زوجین را در بردارد.
ایینه و شمعدان به هنگام خرید عروسی از اولویت های خرید عروس است بنابراین جای ان در صدر سفره عقد میباشد و شمعدانها که هم جنس خود ایینه هستند در کنار ایینه قرار میگیرند و عروس و داماد در هنگام جاری شدن خطبه عقد با نگاه کردن به ایینه دل هایشان صاف و یکدل میشوند جانمازی روبروی ایینه از ترمه پهن میشود که نماد اصول و پایبندی عروس و داماد به دین اسلام است جانماز به مهر و تسبیح مزین شده که برای شکیل تر شدن از مهری به شکل قلب استفاده میشود.
قران کریم در سفره عقد نشانه تایید و مورد قبول واقع شدن در محضر خداوند است و طلب خیر و برکت و الهی که جلوی جانماز و روبروی ایینه قرار میگیرد.
شمع های روشن نشانگر گرمی و حرارت برای زندگی عروس و داماد است.
نبات سر سفره عقد نماد شیرینی است و نقل و سکه نماد کامروایی و برکت است .تخم مرغ که از زمان قدیم نشانه رویان و باروری است و تداوم نسل استفاده از مغزهای گردو فندق و بادام به دلیل مقوی بودن این مغزها نماد توانمندی ثروت و وسعت سفره عروس و داماد است
نان و پنیر که نان نماد برکت و روزی و سبزی که شامل سبزی هایی چون نعناع تره ریحان ترب که مجموعه ای از همان سبزی خوردن است نماد سرسبزی و طراوت و شادابی است که امروزه نان و پنیر و سبزی ها رو به صورت لقمه های کوچک میپیچند و سر سفره میگذارند تا بعد از مراسم میهمان ها به زعم خیر و برکتش میل کنند.
شیرینی همان طور که از اسمش پیداست نماد اوردن شیرینی به قلب و زندگی انهاست و از گل ها که نماد عشق است برای تزیین سفره عقد استفاده میکنند چنان که از دیر باز همه میدانند گل سرخ نشانه عشق است.
ظرفی از میوه نیز سر سفره گذارده میشود برای اینکه زوجین از مواهب الهی بی بهره نمانند جام عسل و عسلی که بعد از مراسم عقد عروس و داماد بر کام هم میگذارند دلیل بر این است تا همیشه مایه دلگرمی و کام شیرین همدیگر شوند.
جای حلقه برای حلقه هایی که به نشان تعهد در هنگام خرید عروسی خریداری شده و در پیش پای عروس و داماد قرار دارد که بعد از پایان خطبه عقد در انگشت یکدیگر میکنند.
کله قندهای همشکل و همسان که روی پارچه ای از جنس حریر توسط نزدیکان عروس و داماد به نشانه بارش شیرینی و شادی بر سر عروس و داماد ساییده میشود.

    

 کلمات کلیدی
سفره عقد
اشتراک گذاری