طراحی و چیدمان

 در مراسم عروسی فضاهای خالی را که غیر قابل چیدمان است  تشریفات پور تهرانی آن فضاها را با طراحی وآکسسوارهای ژورنالی  به بهترين شکل دیزاین می نمايد.

    اشتراک گذاری