مراسم فارغ التحصیلی

خدمات مجالس و تشريفات پور تهرانی ، برای مشتريان محترم خود تسهيلات ويژه ای را برای برگزاری مراسم  جشن فارغ التحصيلی که طبق  ايده های خاصی برگزارمی شودو سبب می شود که يک شب خاطره انگيز را برای شما و دوستانتان به ثبت و یادگاری برساند تا هميشه با یاداوری آن لبخندی زیبا رابر لبانتان بنشاند ودر ذهن آشنايانتان ماندگار شودتا همیشه خاطرات خوب و به ياد ماندنی خود رازنده نگاه دارید.