برگزاری همایش و سمینار

برگزاری سمینارو همایش 
برای برپایی وبرگزاری مراسمی چون همایش ،سمینار ،کنفرانس،سمپوزیوم،گرد همایی و...
چون در سطح گسترده و وسیعی انجام میشود، از هماهنگی و سختی کار بیشتری برخوردار خواهد بود.
تشریفات پور تهرانی با داشتن اشپزخانه اختصاصی وکادر مجرب و حرفه ای و تحصیلکرده در این امر میتواند خدمات شایانی را اریه دهد.
قابل توجه است در مراسم افتتاحیه و سرویس به ارگانهای خصوصی و دولتی نیز میتوانیم با بهترین سرویس و خدمات در همه امور در کنار شما باشیم.